Ako slúžiť tridentskú omšu

 

Na to aby mohla byť tridentská omša slúžená, je potrebné splniť niekoľko podmienok.

  1. Je potrebné si zadovážiť rímsky misál z roku 1962. Ten sa dá zakúpiť nový, je to však pomerne nákladná záležitosť (spravidla od 250 do 500 €). Jedna bezkonkurenčná ponuka je aj tu. Ďalej sa dá kúpiť ešte napr. tu alebo tu. Keďže sa však podľa tohoto misálu (alebo staršieho) slúžilo dávnejšie vlastne všade, musí sa starých misálov po farách, kláštoroch, ich knižniciach atď. váľať ešte celá kopa, pokiaľ ich niekto nevyhodil. Skúste sa poobzerať, poprípade opýtať v okolí a určite by sa niečo malo nájsť, pokiaľ by kúpa nového bola príliš nákladná. Na tejto stránke je veľmi užitočná vec - misál z r. 1962 v elektronickej podobe. Ak by ste zohnali misál staršieho vydania, dajú sa drobné zmeny, ktoré sa za pápeža Jana XXIII. urobili, porovnať s týmto vydaním, stránku vytlačiť a vlepiť do starého, ako sa to vždy robievalo.

  2. Je treba mať oltárne tabuľky, čo však znamená iba dané texty vytlačiť na papier, dať do rámčekov a postaviť na oltár. Poprípade je možné ich natlačiť napríklad tvrdú foliu.

  3. Liturgické rúcha. V blízkej dobe sa budú ponúkať kompletné sady vrátane bursy a vela za mimoiadne nízku cenu 5-6 tisíc Kč za sadu na internetovom obchode www.sacrum.cz. Samozrejme zakúpenie rúch v príslušných liturgických farbách je ešte nákladnejšie než misál. Doporučoval by som preto rovnakú radu ako pri misále. V mnohých kláštoroch apod. ich majú celé stohy zašupnuté v šuplíkoch, popr. miestnostiach, odkiaľ ich už dlho nikto nevyberá. Skúste sa opýtať, či by nebolo možné si ich požičať. Nebarokové rúcha samozrejme nie sú prekážkou ku sláveniu tradičnej liturgie, najlepšie sú čo najvkusnejšie. Nutné je však mať bursu, pallu, velum a manipul, ktoré v moderných kostoloch a farnostiach sú často už ťažko k najdeniu.

  4. Oltár. Tradičnú liturgiu je možné slúžiť aj na obetnom stole, chrbtom k ľudu. Obetný stôl sa s trochou snahy dá dokonca i dobre prispôsobiť - viď napr. toto video alebo toto video. Musia však samozrejme na obetnom stole byť všetky náležitosti, ktoré tradičná liturgia vyžaduje, tzn. kríž s Pánom Kristom, tri vlnené plátna a aspoň dve sviečky.

  5. Zbor. Ten nutný nie je. Je úplne v poriadku slúžiť sväté omše tiché alebo recitované, poprípade. s ľudovým spevom s organom. Na rozlíšenie rôzných týchto foriem viď tento článek.

  6. Latinčina. Podľa požadaviek druhého vatikánského koncilu majú všetci veriaci ovládať latinské odpovede ku svätej omši a spievané časti, ktoré im príslúchajú, tzn. ordinarium (Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). Pri tradičnej liturgii ľudia kňazovi odpovedajú len niekoľko málo krátkých vetičiek (confiteor, suscipiat hovorí len miništrant), nároky na latinčinu sú tak na veriacich pri tradičnej liturgii určite menšie, než pri novej omši slúženej po latinsky. Nie je tiež žiadný problém odpovede napísať na papierik prehľade, vytlačiť a veriacim dať k dispozícii pred omšou. Tak sa to dnes robí na mnohých miestach. Na tejto stránke nájdete dokonca celý latinsko-český omšový poriadok, v kterom sú odpovede ľudu vyznačené tučným.

  7. Priebeh tridentskej omše. Tradičná liturgia je pre kňaza omnoho zložitejšia než nová omša. Rubriky misála sú v misále napísáné len po latinsky a i tak sa učiť len z nich by bolo krajne nepohodlné a naviac i nedostatočné. Vznikli tak inštruktážne videá pre kňazov, napríklad tu, alebo tu, zadarmo je možné si trojhodinové video, krok za krokom opisujúce prebeh tradičnej omše objednať na týchto stránkach. Úplne najlepšie by bolo sa spojiť s niektorým kňazom, ktorý ju už slúží, aby sa od neho naučil.


V dnešnej dobe je však veľmi potrebné kňazov v tejto snahe aktívne podporovať a zastávať sa ich, lebo žiaľ z mnoho miest stále pôsobia veľké tlaky na ich obmedzovanie a každý kňaz, ktorý sa ju rozhodne slúžiť, musí i dnes po motu proprio Summorum pontificum počítať s prekážkami, nepríjemnosťmi apod. Podstúpená obeť a nasadenie sa však bohato vyplatia, ako potvrdzuje každý, kto to skúsil.Viac tu: https://tridentskaomsa.webnode.sk/ako-sluzit-tridentsku-omsu/