Cezročné obdobie

10. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
11. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
12. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
13. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
14. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
15. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
16. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
17. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
18. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
19. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
2. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
20. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
21. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
22. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
23. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
24. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
25. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
26. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
27. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
28. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
29. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
3. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
30. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
31. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
32. nedeľa v Cezročnom období - kópia.doc (28 kB)
33. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
4. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
5. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
6. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
7. nedeľa v Cezročnom období.doc (28 kB)
8. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
9. nedeľa v Cezročnom období.doc (28,5 kB)
Nedeľa Krista Kráľa.doc (27,5 kB)
Nedeľa Najsvätejšej Trojice.doc (28 kB)